Vyhledat

Asociace csMODULAR založena!

Aktualizace: 2. zář 2019

Během letních měsíců vnikla Československá asociace modulární výstavby, z.s.. (csMODULAR). Asociace je otevřena firmám a společnostem z řad architektů, projektantů, developerů, výrobců modulárních staveb, dodavatelů stavebních materiálů, všem kteří se tématu modulární výstavby dlouhodobě věnují a denodenně s nímpřicházejí dokontaktu


Zakládajícími členy csMODULAR jsou:

Československá asociace modulární výstavby, z.s. (csMODULAR) vznikla v červenci 2019 jako sdružení, které si dalo za cíl popularizovat a propagovat modulární výstavbu v Česku a na Slovensku.Posláním csMODULAR je vytvářet pro své členy takové podmínky, které jim umožní vytvořit vhodné prostředí pro spolupráci.


Cíle asociace jsou jasné

Cílem spolku je prosazovat taková opatření, která budou mít do budoucna pozitivní přínos pro obor modulární výstavby (legislativa, normy, standardy). Mezi cíle patří i témata jakými jsou:


  • Popularizace

  • Vzdělávání

  • Cenotvorba

Popularizace

Popularizace oboru modulární výstavby je jedním z dlouhodobých základních cílů asociace csMODULAR.

​Modulární výstavba potřebuje poúpularizovat nejen směrem k odborné veřejnosti, ale především k veřejnosti investorské.

​Především investoři potřebují výhody a možnosti modulární výstavby objevit pro své investiční záměry.


Vzdělávání

Vzdělávání je neméně důležitým dlouhodobým cílem jako popularizace modulární výstavby. Za tímto účelem asociace orgnaizuje pravidelněškolení a semináře.

​Asociace chce pravidelně pořádat výroční konference, organizovat architektonické soutěže, workshopy.

​Vše za jediným účelem, upozornit na kvality a výhody modulárního stavitelství.


Cenotvorba

Modulární výstavba je oproti tradiční výstavbě specifická. Technologicky je odlišná od stavební výroby na staveništi. Moduly vznikají v továrnách a logistika výroby tedy spíše připomíná pásovou strojírenskou výrobu. Cenotvorba modulární výstavby je proto odlišná od cenových soustav určených pro tradiční postupy (tzv. onsite) stavební výroby na staveništi.61 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše